Sunday, December 11, 2011

Majaajilo qosol badan (ninka sheegta ma dhaafto)

Caweyska fiidka kala soco majaajilooyin qosol ah oo cusub MY SOMALI CULTURE, kana dhigo barta caweyskaaga.

Qayta 1aad.
Qaybta 2aad.Qaybta 3aad.Qaybta 4aad.Qaybta 5aad.


No comments:

Post a Comment