Friday, August 5, 2011

Ku Darso (Filin Gaaban oo Qosol ah).

Ka dhigo MY SOMALI CULTURE, barta caweyka iyo maaweeladaada.

Qaybta 1aad.



Qaybta 2aad.



Qaybta 3aad.

No comments:

Post a Comment